Punë për infermiere / teknikë mjekësor në Gjermani

Për kandidatët të cilët nuk kanë njohuri të gjuhës Gjermane deri në nivelin B1 ofrojmë kurse FALAS në gjithë Shqipërinë dhe më pas sigurojmë kontrata të rregullta punësimi në Gjermani.

Konkursi është vazhdimisht i hapur

Kompania ndërkombëtare ARTIGUM MANAGEMENT ka eksperiencë të gjatë në rekrutimin e stafit mjekësor kudo në Evropë dhe tashmë ka hapur degën e saj edhe në Shqipëri.
Ne ju bëjmë thirrje të gjithë personave të cilët kanë profil Infermieri/e dhe dëshirojnë të lidhin kontrata  pune në Gjermani, të aplikojnë online në web page tonë
www.artigummanagement.al

SHËRBIMET
 • KONTRATË LIGJORE PUNËSIMI
 • KURS FALAS I GJUHËS GJERMANE (deri në nivelin B2)
 • KURS FALAS I PRAKTIKËS PROFESIONALE NË INFERMIERI
 • NJOHJA E LICENSËS SË INFERMIERISË (ANERKENNUNG) NË GJERMANI
 • TESTIMI I GJUHËS GJERMANE FALAS NË INSTITUCIONET E LICENSUARA
 • SIGURIMI I BANESËS NË GJERMANI
 • SHËRBIMI I MARRJES SË VIZËS NË AMBASADËN GJERMANE
 • SHËRBIMI PËR MARRJE TË LEJE QËNDRIMIT NË GJERMANI

Kontrata pune në Spitale,
Klinika private dhe publike

Kontrata pune
në Azile të pleqve

Kontrata pune në Qëndrat e
Shërbimit Shëndetësor në terren

Çfarë detyrash realizon një infermier/e në Gjermani?

 • Kujdesi bazë shëndetësor dhe rehabilitimi i pacientëve
 • Përdorimi i barnave sipas rekomandimeve të shkruara të mjekëve dhe kujdesi për gjendjen e pacientëve
 • Zbatimi i programeve dhe aktiviteteve të edukimit shëndetësor
 • Përpilim i raporteve me shkrim mbi aktivitetet e kryera gjatë ditës
 • Sigurimi i higjenës së përgjithshme të Institucionit

KANDIDATI DUHET:

 • Të ketë Diplomë të Shkollës së Lartë (Bachelor; Master profesional  – profili Infermieri)
 • Të zotëroj licensë të Infermierisë
 • Mundësi punësimi për kandidatë me apo pa përvojë
 • Kandidatë që zotërojnë nivelin B1 të Gjuhës Gjermane kanë mundësi të punësohen brenda një muaji
 • Kandidatët duhet të kenë një qëndrim pozitiv dhe aftësi për tu përshtatur me sfidat e reja
FALAS

SHËRBIMET TONA JANË FALAS