KURS I GJUHËS GJERMANE

Për kandidatët të cilët nuk kanë njohuri të nivelit B1 të gjuhës Gjermane,

Ne ofrojmë kurse falas të gjuhës Gjermane dhe punësim të sigurt në Gjermani.

Kurse të gjuhës gjermane në ARTIGUM MANAGEMENT

BËHUNI PJESË E GRUPIT TONË, I CILI PËR VITE ME RRADHË SIGURON KONTRATA PUNE ANEMBANË GJERMANISË.

Kurset e gjuhës Gjermane do të zhvillohen çdo ditë, nga e Hënë në të Premten (4 orë çdo ditë).